News about NWP
Mar 16,2023
Review of oceanic mesoscale processes in the North Pacific: Physical and biogeochemical impacts
Hiromichi Ueno, Annalisa Bracco, John A. Barth, Maxim V. Budyansky, Daisuke Hasegawa, Sachihiko Itoh, Sung Yong Kim, Carol Ladd, Xiaopei Lin, Young-Gyu Park, Sergey Prants, Tetjana Ross, Irina I. Rypina, Yoshikazu Sasai, Olga O. Trusenkova, Elena I. Ustinova, Yisen Zhong
Published in Progress in Oceanography, MAR 2023
...
Feb 07,2023
Greenhouse warming and internal variability increase extreme and central Pacific El Niño frequency since 1980
Ruyu Gan, Qi Liu, Gang Huang, Kaiming Hu & Xichen Li
Published in Nature Communications, JAN 2023...
Dec 06,2022
Differential expansion speeds of Indo-Pacific warm pool and deep convection favoring pool under greenhouse warming
Jeremy Cheuk-Hin Leung, Banglin Zhang, Qiuying Gan, Lei Wang, Weihong Qian & Zeng-Zhen Hu
Published in NPJ Climate and Atmospheric Science, Nov. 2022...
Nov 25,2022
Emergence of changing Central-Pacific and Eastern-Pacific El Niño-Southern Oscillation in a warming climate
Tao Geng, Wenju Cai, Lixin Wu, Agus Santoso, Guojian Wang, Zhao Jing, Bolan Gan, Yun Yang, Shujun Li, Shengpeng Wang, Zhaohui Chen & Michael J. McPhadenPublished in Nature Communications, November 2022 El Ni&ntil...
Oct 11,2022
Spatial Structure of Vertical Motions and Associated Heat Flux Induced by Mesoscale Eddies in the Upper Kuroshio-Oyashio Extension
Yushan Qu, Shengpeng Wang, Zhao Jing, Hong Wang, Lixin Wu
Published in Journal of Geophysical Research, Sep 2022...
Sep 20,2022
Stronger decadal variability of the Kuroshio Extension under simulated future climate change
Youngji Joh, Thomas L. Delworth, Andrew T. Wittenberg, William F. Cooke, Anthony J. Rosati & Liping Zhang
Published in NPJ Climate and Atmospheric Science, Aug. 2022...
Aug 19,2022
Multi-year El Niño events tied to the North Pacific Oscillation
Ruiqiang Ding, Yu-Heng Tseng, Emanuele Di Lorenzo, Liang Shi, Jianping Li, Jin-Yi Yu, Chunzai Wang, Cheng Sun, Jing-Jia Luo, Kyung‑Ja Ha, Zeng-Zhen Hu & Feifei Li
Published in Nature Communications, July 2022...
Aug 18,2022
Cross-hemispheric SST propagation enhances the predictability of tropical western Pacific climate
Cheng Sun, Yusen Liu, Tian Wei, Fred Kucharski, Jianping Li & Chunzai Wang
Published in NPJ Climate and Atmospheric Science, May 2022...
12345
Copyright @ 2017 NPOCE. All Rights Reserved.